AIF generalforsamlingSøndag, 18 mar 2018

Onsdag 4. april 2018 – kl. 19:30 i Skovlund/Ansager Hallen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse og godkendelse af beretning

    a) Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

    b) Fremlæggelse af budget

3. Behandling af indkomne forslag

4. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer

    a) På valg Karin Nielsen og Gitte Soelberg

5) Valg af en suppleant

    a) På valg Britta Buhl

6) Valg af revisorer

    a) På valg Finn Grundahl og Lars Blak

7) Evt.

Forslag til behandling under pkt. 3, skal være formand Birgitte Jakobsen i hænde senest 26. marts 2018.

Årsmøder i udvalgene foregår umiddelbart inden generalforsamlingen:

Fodbold mødes på stadion kl. 17.30
Håndbold i hallen kl. 18:30
Gymnastik i hallen kl. 18.00
Badminton i hallen kl. 18.30

Share

Information

Skovlund Ansager Hallen