Eliteudvalget

Eliteudvalget under Ansager I.F. varetager alt det administrative & økonomiske
omkring Sif/Ansager´s Divisions Damer.

 

Formand:

Jimmy Østergaard
Telf. 20460044
Mail:
 jimmyoestergaard@mail.dk

 

Pus Hansen
Telf. 4080 0395
Mail:
 pusogole@gmail.com

 

Margrethe Johansen
Telf. 2714 7834
Mail:
 mj0908@hotmail.com

   
     
     
     

 

Share

Information

Skovlund Ansager Hallen